Łomża

otwarta

na nowe pomysły, idee, rozwiązania społeczne

Łomża

nowoczesna

lider gospodarczy regionu

Łomża

aktywna

otwarta na potencjał mieszkańców i ich potrzeby

Agnieszka Muzyk

Kandydat PiS na Prezydenta Łomży

“Serce regionu - silna Łomża”

Największym wyzwaniem stojącym przed Łomżą i jego mieszkańcami oraz przyszłym prezydentem jest nowoczesna gospodarka i nowoczesna organizacja miasta. Nasze miasto, jakie widzę za pięć lat, to Łomża otwarta, aktywna i nowoczesna.
Otwarta na współpracę z okolicznymi samorządami, kontakty z nowymi inwestorami i potrzeby mieszkańców.
Aktywna w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i promocji gospodarczej.
Nowoczesna w rozwiązaniach poprawiających jakość życia.
Łomża to lokalny lider regionu. Nowoczesne gospodarcze centrum. To da się zrobić, choć trzeba ciężkiej pracy. Obiecuję ją Państwu.

Wydarzenia

-

Prezentacja Kandydata Pis na Prezydenta Łomży

10 sierpnia 2018 - Hotel Gromada 

Łomżyńska Solidarność popiera Agnieszkę Muzyk na Prezydenta Łomży

12 września - siedziba oddziału 

Prezentację kandydatów PiS do Rady Miejskiej Łomży

18 września - restauracja Na Farnej 

Debata samorządowa Polskiego Radia 24

19 września - PWSiP Łomża 

Gowin popiera i prosi o oddanie głosu na jedyną kandydatkę PiS

22 września - PWSiP Łomża 

Kaczyński o Chrzanowskim: „To bolesny zawód”

25 września - list poparcia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego 

Zapraszam na II turę wyborów 4 listopada

-