Okręg wyborczy nr 1

1. DWORAKOWSKI Marek

2. KOWALEWSKI Tadeusz

3. SERAFIN Jadwiga

4. RABCZYŃSKA Elżbieta

5. DOMIAN-KRUSZEWSKA Bogusława

6. RYTELEWSKI Grzegorz

7. NOWICKI Janusz