Okręg wyborczy nr 3

1. OLSZEWSKI Jan

2. GRZYMAŁA Wiesław Tadeusz

3. SYCHOWICZ Krzysztof

4. ŚLESZYŃSKI Lech

5. LEWAŃCZUK Regina

6. KUPIEC Katarzyna

7. DZIEMIAŃCZUK Anna

8. WIERCISZEWSKA Joanna

9. MARCIŃCZYK Paweł