Okręg wyborczy nr 4

1. BIAŁOBRZEWSKA Agnieszka

2. NIEWIADOMSKI Krzysztof

3. ŚWIĘCIŃSKI Kazimierz

4. KURKOWSKA Zofia

5. ZWIERZYŃSKI Adam

6. ŻELAZNA Alicja

7. ZALEWSKI Zbigniew

8. TYL Tomasz